Vintermånedene er en tid for festligheter, men også for brannfare

 Foto: Beate Oma Dahle/NTB

Vintermånedene bringer med seg hygge og varme, men dessverre også en økt brannfare. Desember er kjent som den måneden med flest branner, og det er særlig viktig å være forsiktig i denne perioden. Statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser at desember har en jevnt høy forekomst av branner. I desember 2017 ble det registrert 324 branner, mens tallet steg til 378 i 2018, og sank litt i 2019 til 318. Selv om også andre vintermåneder, som for eksempel mars 2018 med 316 hendelser og januar 2019 med 352 hendelser hadde perioder med over 300 branner, ser det ut til at det er spesielt desember som stabiliserer seg godt over denne grensen.

Administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp, understreker den økte bruken av oppvarming i vintermånedene som en vesentlig faktor bak den økte brannfaren. Hyppig bruk av elektriske anlegg og ildsteder øker risikoen for branner. Han oppfordrer sterkt til å være forsiktig med bruk av skjøteledninger til elektriske varmekilder, som panelovner og kraftige vifteovner. Ved å unngå skjøteledninger og elektriske varmekilder med høy wattstyrke reduseres risikoen for overbelastning og potensielle brannrelaterte hendelser.

Foto: Lars Magne Hovtun, Oslo brann- og redningsetat

Hvorfor er gode brannsikkerhetsrutiner så viktige?

Som eiendomsbesitter er du ansvarlig for at bygningen din er trygg mot brann. Dette omfatter effektive brannsikkerhetsrutiner og kontinuerlig oversikt og kontroll over brannsikkerheten gjennom hele året. Dette er spesielt betydningsfullt i desember, en måned preget av økt aktivitet og dermed en høyere risiko for brann. Effektive brannsikkerhets rutiner bidrar til å unngå stressende situasjoner og sikrer tryggheten til eiendom, leietakerne og beboerne.

Brannsikkerhet bør være en høy prioritet for alle eiendomsbesittere. Dårlig vedlikehold og manglende oversikt kan føre til alvorlige konsekvenser, inkludert omfattende materielle skader, personskader og til og med tap av liv. I 2018 mistet 39 personer livet i branner i Norge, og åtte av disse tragiske hendelsene fant sted i desember.

For å forhindre slike tragedier er det avgjørende med god oversikt over bygningen, effektivt vedlikehold og strenge rutiner for brannsikkerhet. Dette vil redusere risikoen for brann og sikre tryggheten til alle som befinner seg i bygningen.

I Probase tar vi brannvern og brannsikkerhet på alvor. Vi er fast overbevist om at slike tragiske hendelser kan forebygges gjennom grundige brannrevisjoner, etablerte rutiner og kontinuerlig oversikt og kontroll.

Ikke nøl med å kontakte oss i dag for en uforpliktende samtale. Vi er her for å bidra til trygghet og sikkerhet for dine bygninger, leietakere og beboere.

Copyright © 2023 Probase
Webdesign: Giil Grafisk AS
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram