Vi sikrer brannsikkerheten i dine bygg

I løpet av 2023 har eiendomsbransjen stått overfor en rekke komplekse utfordringer, preget av økonomisk ustabilitet, kostnadspress og nedskjæringer. Mange eiendomsselskaper har vært nødt til å stramme inn på brannsikkerhetsutgiftene, stanse pågående byggeprosjekter og gjennomføre bemanningskutt. Den nåværende markedssituasjonen har skapt betydelige utfordringer for både store og små eiendomsaktører. Både borettslag og sameiere merker den økonomiske belastningen av høye lånerenter og økende strømpriser.

Vi forstår de økonomiske utfordringene som følger med nedgangstider. Likevel understreker vi viktigheten av å opprettholde og prioritere brannsikkerhetsbudsjettet i byggene dine. Ifølge Forskrift om brannforebygging (§4) er det ditt ansvar som bygningseier å sikre at bygningen er trygg mot brann. Dette innebærer å være kjent med lovpålagte brannsikkerhetskrav. 

Store branner forårsaker ikke bare omfattende materielle og økonomiske tap, men også tap av historiske eiendommer og dessverre menneskeliv. I løpet av året har vi dessverre sett alvorlige branner som: den store brannen i Bergen, brannen på restauranten i Akershus festning og den omfattende brannen i Stormyra borettslag i Rana.

Disse hjerteskjærende hendelsene kunne muligens vært forhindret med effektive og forebyggende tiltak. Det er tydelig at investering i forebygging kan spille en nøkkelrolle i å redusere risikoen for slike katastrofer og beskytte både eiendommer og liv.

Hvorfor velge Probase?

Probase tilbyr sjekklister og årlige brannrevisjoner som kunne ha avdekket lovpålagte avvik, gitt eiendomsbesittere og utleiere muligheten til å rette opp potensielle farer og dermed unngå brann. Vi mener at vår tjeneste kan være med på å beskytte verdifulle eiendommer og viktigst av alt, menneskeliv. Disse tragiske hendelsene minner oss om at forebygging og vedlikehold er avgjørende for å unngå slike katastrofer i fremtiden.

Er du interessert i å høre mer om hvordan Probase kan hjelpe deg med brannsikkerheten for din eiendomsportefølje? Ikke nøl med å ta kontakt med oss. Vi er her for å bidra til å sikre en tryggere fremtid for dine eiendommer og beboere.

Copyright © 2023 Probase
Webdesign: Giil Grafisk AS
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram