Kontroll til enhver tid

Enten du skal kjøpe, selge, drifte eller leie må du forholde deg til en rekke forskrifter og regulative krav knyttet til brann. Probase hjelper deg med å få oversikt via digitale verktøy og presis rådgivning.

Probase er et digitalt verktøy som gir oversikt over hvilke branntekniske krav som til enhver tid gjelder for et bygg eller prosjekt – uavhengig av hvilken byggeforskrift som ligger til grunn. På eldre eiendommer med flere ombygginger vil det i mange tilfeller være flere forskrifter tilknyttet samme eiendom, noe systemet tar hensyn til gjennom bruk av areal/område.

Vi, eller våre samarbeidende rådgivere, kan gjennomføre en overordnet brannrevisjon og foreslå innføring av rutiner slik at faktisk tilstand på bygget blir målt opp mot gjeldende brannkonsept eller -strategi. Dette sikrer at bygget til enhver tid tilfredsstiller lovpålagte krav, samtidig som du som eier, forvalter eller drifter bygget sikrer dine eiendeler og ivaretar liv og helse hos brukerne.

Få en helhetlig oversikt

Probase gir til enhver tid oppdatert oversikt over status og historikk på branntekniske forhold ved ditt bygg. Ved hjelp av eget dashboard knytter vi grunnlaget for bygget sammen med byggets faktiske tilstand.

Den faktiske tilstanden for bygget vil være en kombinasjon av revisjon og kontinuerlig monitorering av egenkontroll, periodisk vedlikehold, tilstandsvurderinger og uavhengig kontroll. Avvik registreres og følges opp som en del av det totale bildet.

Vi tilrettelegger etter ditt behov

Vi kan ved behov bistå med å tilrettelegge for brannrevisjoner, innføring av rutiner, samt skreddersy sjekklister for egenkontroll og avvikshåndtering.
Probase er basert på åpne standarder, og kan knyttes til andre systemer for datautveksling.
Ønsker du en demonstrasjon?

Kontakt oss for å 
prøve vår løsning. 

Kontaktskjema demo
Copyright © 2023 Probase
Webdesign: Giil Grafisk AS
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram