Prosjekter

Eksempler på bygg som Probase har installert.

Søren Bulls vei 2, 
Oslo

Kombinasjonseiendom
18.941 m² 
Oppført i 1982

Tungasletta 2, 
Trondheim

Kontor- og undervisningsbygg
14.730 m²
Oppført i 1984 og 1997

Tungasletta 8,
Trondheim

Kombinasjonseiendom
8.320 m²
Oppført i 2010

Tungasletta 10,
Trondheim

Kombinasjonseiendom
17.407 m²
Oppført i 2012

Tungasletta 12,
Trondheim

Lager- og industrieiendom
2.821 m²
Oppført i flere byggetrinn

Bromstadveien 59,
Trondheim

Tomt på ca 8 mål som skal utvikles og bebygges.

Kontakt oss

Proptech Group er satt sammen av bedrifter med spisskompetanse innen eiendom, deriblant digitalisering, verdisikring og miljø. Denne sammensetningen gjør at vi kan levere komplette verktøy for at du til enhver tid, enkelt og trygt, skal kunne ha oversikt over bygget ditt.
Copyright © 2021 Probase
Webdesign: Giil Grafisk AS
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram