Probase AS hjalp Hapro med å forbedre brannsikkerheten

Foto: Kristine Bentestuen Ludvigsen

Probase har som mål å assistere andre bedrifter som trenger hjelp med å få orden på sin brannsikkerhet. Altfor ofte ser vi at det er avvik mellom byggets grunnleggende forutsetninger og hvordan bygget faktisk er utformet. Vi ser et stort forbedringspotensial her, og det er nettopp dette vi har hjulpet Hapro med siden vi startet samarbeidet i november 2022.

Hapro er en av Norges ledende produsenter av profesjonell elektronikk og er også fremstående innen yrkeskvalifisering. Per dags dato eier Hapro fire bygninger på Hadeland. Da de skulle ha branntilsyn i slutten av november, hadde de behov for å kartlegge den faktiske situasjonen. De var usikre på hvilke konsekvenser branntilsynet kunne medføre, og det var her vi trådte til.

Vi liker å jobbe med løsningsorienterte mennesker som ser muligheter fremfor begrensninger.”

- Thomas Hagerup, Hapro

Hapro utfordret oss, og vi tok utfordringen på strak arm. I løpet av få dager ble all nødvendig dokumentasjon oversendt via e-post og lagt inn i systemet. Dette er essensielt for å forberede seg til brannrevisjonen av byggene. Revisjonen ble gjennomført, alle avvik ble identifisert, og tiltak ble satt i gang.

Hentet fra nettsiden til Hapro.no
Hentet fra nettsiden til Hapro.no

Dette er et av byggene som Probase gjennomgikk i samarbeid med Hapro.

Hapro begynte proaktivt arbeid med å rette opp flere av avvikene i forkant av branntilsynet. Selv om det ikke er nødvendig å rette alle avvik før branntilsynet, er det viktig å demonstrere en bevissthet rundt avvikene og ha en plan for å adressere dem over tid.

Når vi spurte Hapro hvorfor de valgte Probase, ga de oss to grunner. Den første er at de liker å samarbeide med løsningsorienterte mennesker som ser muligheter fremfor begrensninger. De utfordret oss til å hjelpe dem med å få oversikt over nåværende tilstand på bygningsmassen, og Probase reagerte umiddelbart ved å sette prosessen i gang. Målet var selvfølgelig å levere utmerket arbeid i forkant av tilsynet, og dette ble oppnådd på en utmerket måte. Den andre grunnen er systemets brukervennlighet. Med god opplæring fra Kristin Kristiansen, rådgiver i Probase, var det ingen utfordringer knyttet til innlegging av dokumentasjon, og det er lett å beholde oversikten.

"Jeg la inn rapporter for første gang i går, og det var gjort med få tastetrykk."

– Thomas Hagerup, Hapro

Er du interessert i å høre mer om hvordan Probase kan hjelpe dere med brannvern for deres eiendomsportefølje? Nøl ikke med å ta kontakt med Gøran Kruke Nygård.

Copyright © 2023 Probase
Webdesign: Giil Grafisk AS
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram