Hvorfor digitalisere branndokumentasjonen?

Foto: NTB / Brennaktuelt

Larvik bibliotek ble totalskadd etter brannen vinteren 2019. I ettertid har det pågått en rettsprosess mellom Larvik kommune og forsikringsselskapet KLP om forsikringsutbetalingen skal forkortes eller ikke. Dommen var klar i april i år og resultatet er at avkortningen blir på 35 %. En av de medvirkende forholdene som trekkes frem er at brannpermen i sin helhet brant opp under brannen. Det blir derfor umulig å si noe om hvorvidt bygget var tilstrekkelig fulgt opp med hensyn til brannsikkerhet, både for tekniske og organisatoriske tiltak. 

Kunne dette vært unngått dersom brannpermen hadde blitt digitalisert i forkant? Kanskje! Det er mange menneskelige faktorer som spiller inn, og digitaliseringen i seg selv har liten verdi dersom menneskene ikke tar den i bruk. Med gode verktøy blir det enklere for ansatte og eiere å ta en aktiv rolle i brannsikkerheten på bygget. Probase tilbyr et slikt verktøy for digitale brannkonsept, egenkontroll, rådgivertjenester og avvikshåndtering.

Ta kontakt med oss i Probase for å finne ut mer om hvordan digitalisering kan bidra til å sikre ditt bygg… også etter en brann!

Les mer om saken hos Brennaktuelt her.

Copyright © 2023 Probase
Webdesign: Giil Grafisk AS
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram