Hvorfor digitalisere branndokumentasjonen?

Foto: NTB / Brennaktuelt

Larvik bibliotek ble totalskadd etter brannen vinteren 2019. I ettertid har det pågått en rettsprosess mellom Larvik kommune og forsikringsselskapet KLP om forsikringsutbetalingen skal forkortes eller ikke. Dommen var klar i april i år og resultatet er at avkortningen blir på 35 %. En av de medvirkende forholdene som trekkes frem er at brannpermen i sin helhet brant opp under brannen. Det blir derfor umulig å si noe om hvorvidt bygget var tilstrekkelig fulgt opp med hensyn til brannsikkerhet, både for tekniske og organisatoriske tiltak. 

Kunne dette vært unngått dersom brannpermen hadde blitt digitalisert i forkant? Kanskje! Det er mange menneskelige faktorer som spiller inn, og digitaliseringen i seg selv har liten verdi dersom menneskene ikke tar den i bruk. Med gode verktøy blir det enklere for ansatte og eiere å ta en aktiv rolle i brannsikkerheten på bygget. Probase tilbyr et slikt verktøy for digitale brannkonsept, egenkontroll, rådgivertjenester og avvikshåndtering.

Ta kontakt med oss i Probase for å finne ut mer om hvordan digitalisering kan bidra til å sikre ditt bygg… også etter en brann!

Les mer om saken hos Brennaktuelt her.

Proptech Group er satt sammen av bedrifter med spisskompetanse innen eiendom, deriblant digitalisering, verdisikring og miljø. Denne sammensetningen gjør at vi kan levere komplette verktøy for at du til enhver tid, enkelt og trygt, skal kunne ha oversikt over bygget ditt.
Copyright © 2021 Probase
Webdesign: Giil Grafisk AS
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram