Røykvarslere spiller en essensiell rolle i brannsikkerheten

I vintermånedene desember og januar, når kulden tar grep og vi trekker innendørs for å søke varmen, stiger dessverre også brannfaren betydelig. Spesielt i desember observeres det en økning i antall branner, delvis grunnet økt bruk av elektriske apparater, levende lys og peisvarme. Det er avgjørende å ta brannsikkerheten på alvor i vinterperioden, og dette kan gjøres ved å implementere aktiv brannforebygging og vedlikeholde gode sikkerhetsrutiner.

Halvparten av alle dødsbranner i norske hjem kunne vært unngått dersom røykvarslerne hadde fungert. En fungerende røykvarsler kan være forskjellen mellom liv og død. 1. desember markerer røykvarslerens dag, en verdifull anledning til å grundig sjekke og bytte batterier i hjemmets røykvarslere.

Store kostnader ved manglende brannsikkerhet rutiner for forsikringsselskaper

En undersøkelse utført av Respons Analyse i 2022 for Fremtind forsikringsselskap avdekket at én av fem nordmenn har forbedringspotensiale når det gjelder å kontrollere sine røykvarslere. Videre viser undersøkelsen at hele 85 prosent av befolkningen i Innlandet oppgir å ha full oversikt over sine røykvarslere. Dette tallet er høyere enn gjennomsnittet for andre landsdeler, som ligger på rundt 80 prosent.

De siste tre årene har det vært registrert over 80 000 branner, sotskader og røykskader i norske hjem. Disse hendelsene har ført til en kostnad på over 6,5 milliarder kroner for forsikringsbransjen. Brannskader er blant de mest økonomisk belastende skadene som registreres av Fremtind forsikring. I gjennomsnitt utgjør en brannskade en kostnad på omtrent 130 000 kroner.

Styrets ansvar for brannsikkerhet

Styrelederens ansvar i borettslaget og sameiet er av stor betydning. Vi anbefaler på det sterkeste at alle styreledere og styremedlemmer opprettholder grundige rutiner, kontroll og oversikt over brannsikkerheten, spesielt i juletiden. Som styreleder eller medlem har du ansvaret for brannsikkerheten i bygningene. Dette innebærer at brannalarmer, slokkeutstyr og røykvarslere fungerer som de skal, samt at rømningsveiene er klare og frie for hindringer. Videre må styret utføre regelmessig vedlikehold og dokumentere disse tiltakene.

I Probase setter vi fokus på brannvern og brannsikkerhet. Vi mener at tragiske hendelser som dødsbranner kan unngås gjennom grundige brannrevisjoner, gode rutiner og kontinuerlig oversikt og kontroll. Vi er her for å hjelpe ditt borettslag eller sameie med brannsikkerhet.

Kontakt oss gjerne i dag for en uforpliktende samtale. Vi er her for å bidra til trygghet og sikkerhet for dine bygninger, leietakere og beboere.

Copyright © 2023 Probase
Webdesign: Giil Grafisk AS
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram