Brannsikkerhet i fokus etter storbrann i Bergen

Foto:Endre Buanes / VG

Torsdag 19.oktober rykket Bergen brannvesen til en omfattende brann i Kong Oscars gate i sentrum. Klokken 15.44 mottok brannvesenet sin første nødmelding om brannen, og tre timer senere rapporterte de totalskade på to hus, og at faren for ytterligere spredning var endelig over. Ifølge Lasse Westby, utrykningsleder ved Bergen brannvesen, var det stor fare for spredning, og derfor måtte de tilkalle hjelp fra sine kollegaer i Askøy. Også Innsatslederen Frode Bødtker i brannvesenet beskrev sitasjonen som «Et veldig krevende slukningsarbeid». Videre utrykker han at boligene i Vågsbunnen er svært nære hverandre og dette gjorde det vanskeligere for dem å nå til med biler. Siden brannen var så omfattende, måtte brannvesenet bli værende over natten for å holde vakt.

I etterkant har det blitt opplyst at brannen opprinnelig startet på kjøkkenet til restauranten Potetkjelleren, og deretter spredt seg til ventilasjonssystemet og videre til taket. Når brannvesen ankom og sperret av område var en av deres største frykter spredningsfare ettersom det var flammer over taket. I tillegg var det sterk vind. Innen kort tid hadde brannen allerede spredt seg til to hus og det resulterte til totalskade på begge, men heldigvis gikk ingen liv tapt.

Rune Bakervik, tidligere byrådsleder i Bergen observerte situasjonen fra rådhuset og fulgte tett med på røykutviklingen. Han var bekymret for alle som var berørt av brannen, og frykten for at et av byens viktigste kulturhistoriske strøk var i fare. Han var også takknemlig for innsatsen til Bergen brannvesen.

Foto: Bergen Brannvesen/ Nrk

Per i dag er kostnadene for gjenoppbyggingen av de to husene som ble totalskadde fortsatt ukjent. Konsekvensene av brannen inkluderer fullstendig nedbrenning av restauranten, røykskader på andre næringslokaler i området og skader på beboernes eiendommer, samt tap av hjem. Denne hendelsen fremhever viktigheten av at eiendomsbesitter og utleiere alltid må ha god oversikt og kontroll over brannsikkerheten.

En annen lignende hendelse fra i år som var forårsaket av ventilasjonsanlegget, er brannen på den historiske Festningen restauranten i Oslo. Lørdag den 4. februar fikk brannvesenet et nørdanrop om brann og røyk fra Akershus festningen. Når brannvesenet ankom årsstedet, møtte de på mange utfordringer. Noen av utfordringene som innsatslederen Eirik Håheim Pedersen opplyste i etterkant var spredningsfaren til brannen, røykutviklingen, evakuering og frykten av kollaps i konstruksjonen etter gjennombrenning i taket. 

Foto:Beate Oma Dahle/NTB/Brannaktuelt

Dårlig vedlikehold av ventilasjonssystemet over grillen var en medvirkende årsak til at restauranten ble totalskadet i brannen. Politiadvokat Eric Lindset mener at brannen startet da fett antente seg i ventilasjonssystemet, og at den spredte seg som følge av manglende vedlikehold og feil konstruksjon av systemet. Brannen spredte seg raskt og forårsaket betydelige ødeleggelser på bygningen. Taket ble fullstendig ødelagt, og interiøret i restauranten ble omfattende skadet. Samtidig er det meldt skader på fasaden av bygget. 

Akershus festning er en historisk bygning som ligger midt i Oslo. Restaurant var opprinnelig et fengsel som ble bygget i 1836. Bygningen var en del av festningsanlegget på Akershus festning, og i 2013 ble den gjenåpnet som en restaurant. Det er utrolig trist at en så viktig historisk bygning kunne bli ødelagt på grunn av dårlig vedlikehold. Disse hendelsen kunne ha vært unngått med årlige brannrevisjoner og Probase sine sjekklister. 

Storbrannen i Bergen sentrum og brannen på Festningen restauranten i Oslo viser de alvorlige konsekvensene av mangelfull brannsikkerhet og dårlig vedlikehold. Disse hendelsene har ført til tap av bygg, arbeidsplasser og er skadelig for miljøet. Det er tydelig at brannsikkerhet har en av avgjørende betydning, spesielt i historiske bygninger og områder med tetthet.

I begge tilfellene peker mye på problemer knyttet til ventilasjonssystemene, som var medvirkende årsaker til brannenes voldsomme spredning. Dette understreker behovet for grundig vedlikehold, brannrevisjoner og sjekklister for å forhindre slike katastrofale hendelser. 

Begge disse hendelsene kunne ha vært unngått med Probase sine sjekklister og årlige brannrevisjoner som hadde avdekket lovpålagte avvik, og gitt eiendomsbesittere og utleiere tid til å rette opp potensielle avvik og unngått brann. Vi mener at vår tjeneste kan bidra til å beskytte verdifulle eiendommer og viktigst av alt, menneskeliv. Disse tragiske hendelsene minner oss om at forebygging og vedlikehold er nøkkelen til å unngå slike katastrofer i fremtiden.

Er du interessert i å høre mer om hvordan Probase kan hjelpe dere med brannvern for deres eiendomsportefølje? Nøl ikke med å ta kontakt med Gøran Kruke Nygård.

Copyright © 2023 Probase
Webdesign: Giil Grafisk AS
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram