Har du kontroll på brannsikkerheten i ditt bygg?

Enten du skal kjøpe, selge, drifte eller leie bygg må du forholde deg til en rekke forskrifter og regulative krav knyttet til brann.

Probase har utviklet et digitalt verktøy som forenkler og effektiviserer brannvernarbeidet. Systemet, kombinert med befaringer (brannrevisjon), vil gi det nødvendige totalbildet for å tilfredsstille lovpålagte krav.

Probase gir deg kontroll på brannsikkerhet

Digitalisering av brannkonsept
Gjennomføring av brannrevisjon
Avvik og handlingsplan
Integrasjon med FDV-system
Tilfredstillelse av lovpålagte krav
Les mer

Hva er Probase?

Kunder og samarbeidspartnere:

Integrasjoner:

Ønsker du en demonstrasjon?

Kontakt oss for å 
prøve vår løsning. 

Kontaktskjema demo
Copyright © 2023 Probase
Webdesign: Giil Grafisk AS
menu-circlecross-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram