Sirkulær verdisikring

Ta vare på byggene og menneskene i dem med våre digitale verktøy som sørger for at du alltid har oversikt. Tryggere, enklere og raskere.

Kontroll til enhver tid

Enten du skal kjøpe, selge, drifte eller leie må du forholde deg til et til dels meget komplekst regelverk for brannsikkerhet, ført i pennen av ulike organ og myndigheter. Til tider kan reglene fremstå som lite oversiktlige og diffuse, noe som gjør at god rådgivning blir alfa og omega.
Probase er et digitalt verktøy som gir deg kontroll over hvilke branntekniske krav som til enhver tid gjelder for akkurat ditt bygg. Vi gjennomfører målinger og innfører rutiner slik at faktisk tilstand på bygget blir målt opp mot gjeldende brannkonsept eller -strategi. Dette vil sikre at bygget til enhver tid tilfredsstiller de lovpålagte krav satt fra myndighetene, samt at du som eier eller forvalter av bygget sikrer dine eiendeler og ivaretar liv og helse hos brukerne.

Probase moduler

Basis for alle Probase moduler er en grunnleggende oversikt over hvilke krav og forutsetninger som gjelder for ditt bygg, både standard og spesifikke.
PROBASE

Rådgiver

Bransjespesifikk modul for Brann eller Forsikring som gir rådgiveren det beste grunnlaget rett i hånden. Gir rask, god og grundig oversikt for å utarbeide et fullgodt Brannkonsept / Brannstrategi eller korrekt forsikring.
PROBASE

Drift og forvaltning

Gir deg som eier, forvalter eller drifter full kontroll og alltid oppdatert oversikt over status såvel som historikk.
PROBASE

Offentlig

Gir offentlige eiere enn effektiv og trygg oversikt over gjeldende krav for FOB og TEK og er samtidig en ressurseffektiv drifts- og forvaltningsportal.
PROBASE

Utvikling, kjøp og salg

For deg som i tillegg utvikler, kjøper eller selger eiendom. Full oversikt og «Alltid salgsklar eiendom».
PROBASE

Revisjon

Revisjon er en tjeneste hvor faktisk tilstand på bygget vurderes. Vi benytter ny teknologi under befaring som raskere gir en korrekt beskrivelse av situasjonen målt opp mot forskriftskravene.

Hva er Probase?

klikk på ikonet for å se video.
Ønsker du en demonstrasjon?

Kontakt oss for å 
prøve vår løsning. 

Proptech Group er satt sammen av bedrifter med spisskompetanse innen eiendom, deriblant digitalisering, verdisikring og miljø. Denne sammensetningen gjør at vi kan levere komplette verktøy for at du til enhver tid, enkelt og trygt, skal kunne ha oversikt over bygget ditt.
Copyright © 2021 Probase
Webdesign: Giil Grafisk AS
film-playmenu-circlecross-circlearrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram