Kontinuerlig kontroll på brannsikkerhet

Digitalisering av brannkonsept
Brannrevisjon
Avvik og handlingsplan
Risikovurdering
Tilfredstillelse av lovpålagte krav

Kontroll til enhver tid

Enten du skal kjøpe, selge, drifte eller leie må du forholde deg til en rekke forskrifter og regulative krav knyttet til brann. Til tider kan disse fremstå som lite oversiktlige, noe som gjør god og presis rådgivning svært viktig.
Probase er et digitalt verktøy som gir deg som eier eller rådgiver rask oversikt over hvilke branntekniske krav som til enhver tid gjelder for akkurat ditt bygg eller prosjekt, uavhengig av om det er byggeforskriften av 1985 som skal legges til grunn, eller om det er nyere teknisk forskrift som skal benyttes. På eldre eiendommer med flere ombygginger, vil det i mange tilfeller være flere forskrifter som skal legges til grunn på samme eiendom, noe systemet hensyntar gjennom bruk av areal/område.

Vi, eller våre samarbeidene rådgivere, kan gjennomføre en overordnet eiendomsrevisjon og foreslå innføring av innføre rutiner slik at faktisk tilstand på bygget blir målt opp mot gjeldende brannkonsept eller -strategi. Dette vil sikre at bygget til enhver tid tilfredsstiller lovpålagte krav, samtidig som du som eier eller forvalter av bygget sikrer dine eiendeler og ivaretar liv og helse hos brukerne.

Probase moduler

Basis for alle Probase moduler er en grunnleggende oversikt over hvilke krav og forutsetninger som gjelder for ditt bygg, både standard og spesifikke.
PROBASE

Rådgiver

Bransjespesifikk modul for Brann eller Forsikring som gir rådgiveren det beste grunnlaget rett i hånden. Gir rask, god og grundig oversikt for å utarbeide et fullgodt Brannkonsept / Brannstrategi eller korrekt forsikring.
Last ned produktark
PROBASE

Drift og forvaltning

Gir deg som eier, forvalter eller drifter full kontroll og alltid oppdatert oversikt over status såvel som historikk.
Last ned produktark
PROBASE

Revisjon

Revisjon er en tjeneste hvor faktisk tilstand på bygget vurderes. Vi benytter ny teknologi under befaring som raskere gir en korrekt beskrivelse av situasjonen målt opp mot forskriftskravene.
Last ned produktark

Hva er Probase?

klikk på ikonet for å se video.
Ønsker du en demonstrasjon?

Kontakt oss for å 
prøve vår løsning. 

Copyright © 2022 Probase
Webdesign: Giil Grafisk AS
film-playmenu-circlecross-circlearrow-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram